Fishing

 

 

Fishing

Accent from Bohuslän: "Se no på den här odden. Där ve sörsia ä dä pen ux å sette tener ve. Men på västersiå e de blött. Där får du ingen hommer."